ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
WM Consulting
30 april 2021

Tijdelijke uitbreiding afbraak en heropbouw woning aan 6% BTW

Tijdelijke uitbreiding afbraak en heropbouw woning aan 6% BTW

In 32 centrumsteden bestond er reeds in het verleden de mogelijkheid om onder welbepaalde voorwaarden de afbraak en heropbouw van een privéwoning te realiseren aan een verminderd tarief van 6% btw. De federale regering heeft er voor gekozen om naast de bestaande wetgeving, nieuwe regels uit te vaardigen voor het gehele Belgische grondgebied. Wanneer kan u genieten van deze 6% btw?

Voorwaarden

- Het gesloopte gebouw moet geen woning zijn, het is voldoende dat het een bouwwerk is dat met de grond verbonden is;

- Zowel de bouw als de sloop moeten door eenzelfde partij uitgevoerd worden, aangezien het tarief van 6% btw alleen kan worden toegepast tussen de belastingplichtige aannemer en de eindklant natuurlijke persoon.

- De bewoonbare oppervlakte van de nieuwe woning mag maximaal 200 m² bedragen. Ruimtes zoals de zolder en de kelder worden niet meegerekend, tenzij hierin zou geleefd worden.

- Er kan slechts een beroep op de nieuwe regelgeving gedaan worden voor handelingen waarvan de btw opeisbaar wordt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De wetgeving is tevens van toepassing op lopende projecten waarvan de btw vanaf 1 januari 2021 wordt gefactureerd;

- De woning moet de enige woning zijn in eigendom van de bouwheer/koper en dit gedurende minstens 5 jaar na de eerste ingebruikname. De enige uitzondering hierop zijn woningen die gedurende 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor.

Praktisch

Om te kunnen genieten van deze maatregel dient er bij de Federale Overheidsdienst Financiën een verklaring te worden ingediend alvorens de btw opeisbaar wordt.

Geschreven door Wim Meesseman
Share

Meer nieuws

Privacy policy
site by Mira Mira